Sanal Ortamda İtibar Yönetimi Kitabının İçindeki Başlıklar ve Al

"SANAL ORTAMDA İTİBAR YÖNETİMİ" adlı kitapta bahsedilen konuların başlıklarını ve alt başlıklarını aşağıdaki "İçindekiler" listesinde bulabilirsiniz...

İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR
TABLO, ŞEKİL ve RESİM LİSTELERİ
ÖNSÖZ
GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM:
KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ
1.1. TEMEL KAVRAMLAR
     1.1.1. İtibar ve Kurumsal İtibar Kavramları
     1.1.2. Sosyal Paydaşlar
1.2. KURUMSAL İTİBARIN ÖNEMİ VE YARARLARI
1.3. KÜRESELLEŞME VE DEĞİŞEN TÜKETİCİ DAVRANIŞININ İTİBARA ETKİSİ
1.4. KURUM KİMLİĞİ, KURUM İMAJI VE KURUMSAL İTİBAR İLİŞKİSİ
     1.4.1. Kurum Kimliği
     1.4.2. Kurum İmajı
     1.4.3. Kurum Kimliği ve Kurum İmajının Kurumsal İtibara Etkisi
1.5. KURUMSAL İTİBARIN DİĞER BAZI KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ
     1.5.1. Algılama
     1.5.2. İletişim
     1.5.3. Marka
     1.5.4. İnovasyon
     1.5.5. Güven
     1.5.6. Şeffaflık
     1.5.7. Halkla İlişkiler
1.6. KURUMSAL İTİBARI KİM YÖNETMELİDİR?
1.7. KRİZ DURUMLARI VE İTİBAR YÖNETİMİ  
1.8. İTİBAR YÖNETİMİ VE TOPLUMA KARŞI SORUMLULUKLAR
     1.8.1. Etik
     1.8.2. Kurumsal Vatandaşlık ve Sosyal Sorumluluk
1.9. İTİBAR YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ VE ÖLÇÜLMESİ
     1.9.1. Fortune ve Capital Dergilerinin Araştırmaları
     1.9.2. Reputation Institute’un Analizleri
     1.9.3. Kurumsal Kişilik Ölçeği
İKİNCİ BÖLÜM:
SANAL ORTAMDA KURUMSAL İTİBAR
2.1. GENEL KAVRAMLAR
     2.1.1. İnternet ve Sanal Ortam
     2.1.2. Bilgi Çağı ve İletişim Teknolojileri
2.2. SANAL ORTAMDA İTİBARI ETKİLEYENLER
     2.2.1. Netiket
     2.2.2. Arama Motoru Optimizasyonu
     2.2.3. Sanal Ortam Araçları
             2.2.3.1. Kurumun Web Sitesi   
             2.2.3.2. Diğer Kurumların Web Siteleri
             2.2.3.3. E-Posta ve Sanal Basın Bülteni
             2.2.3.4. İntranet ve Ekstranet
             2.2.3.5. Sosyal Medya Araçları
                        2.2.3.5.1. Gruplar ve Forumlar
                        2.2.3.5.2. Sohbet Odaları ve Anında Mesajlaşma (Chat)
                        2.2.3.5.3. Blog’lar ve Microblog’lar
                        2.2.3.5.4. Sosyal Ağ Siteleri
                        2.2.3.5.5. Wiki’ler
                        2.2.3.5.6. Katılımlı Sözlükler
                        2.2.3.5.7. Şikayet/Tüketici Siteleri
                        2.2.3.5.8. “Sanal Dünya”lar
                        2.2.3.5.9. Podcasting ve VODcasting
                        2.2.3.5.10. Fotoğraf Paylaşımları
                        2.2.3.5.11. Video Paylaşımları  
                        2.2.3.5.12. Bookmarking (Yer İmleme) Siteleri
      2.2.4. İtibarı Zedeleyebilecek Faaliyetler
              2.2.4.1. Sanal Eylemcilik (Cyberactivism)
              2.2.4.2. Sanal Söylenti, Sanal İftira (Cyberlibel) ve Sanal Lekeleme (Cybersmearing)
              2.2.4.3. Sanal İşgal (Cybersquatting)
              2.2.4.4. Sanal Terörizm (Cyberterrorism) ve Bilgisayar Korsanlığı (Hacking)
              2.2.4.5. Yemleme (Phishing)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
SANAL ORTAMDA İTİBAR YÖNETİMİ ÖNERİLERİ
3.1. SANAL ORTAMDA İTİBARIN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ
      3.1.1. Teknik Önlemler Almak
      3.1.2. Kurum Kimliğini Sanal Ortama Yansıtmak
      3.1.3. Tüm Paydaş Gruplarına Hitap Etmek
      3.1.4. Kendini İfade Edebilme Gücünü Geliştirmek
      3.1.5. “İtibar Bileşenleri”ne Yönelik Çalışmalar Yapmak
3.2. SANAL ORTAMDA İTİBARIN İZLENMESİ
      3.2.1. Kurumun İtibarını Kendi İzlemesi
      3.2.2. Dışarıdan Alınabilecek Hizmetler
3.3. İTIBARIN ZEDELENMESI DURUMUNDA YAPILABİLECEKLER
      3.3.1. Kurumun Konuyu Yanıtlaması
      3.3.2. Hukuki Yollara Başvurmak
      3.3.3. Türkiye’den İki Güncel Örnek

SONUÇ- 10 AŞAMADA SANAL ORTAMDA İTİBAR YÖNETİMİ
KAYNAKÇA

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !